Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd
De pedagogisch medewerkers van Het Ooievaarsnest zijn meiden die weten hoe ze de kinderen een gezellige opvang kunnen bieden en ook weten hoe ze de kinderen structuur kunnen bieden. Op Het Ooievaarsnest werken vier pedagogisch medewerkers die de kinderen iedere keer weten te verrassen met hun creativiteit en met hun humor. Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd en wat is dat heerlijk voor de kinderen, de pedagogisch medewerkers én ook de ouders.

De leidsters zijn daarnaast ondernemend, bieden diversiteit in de activiteiten (zodat er altijd voor iedereen wat wils is) en geven de kinderen passende verantwoordelijkheden en de ruimte die zij soms nodig hebben om bepaalde taken op zich te nemen.
De leidsters van de BSO verzorgen tevens de TSO. 
 
Kortom: de kinderen kunnen rekenen op deze pedagogisch medewerkers én op een meer dan gezellige tijd op de BSO Het Ooievaarsnest, iedere keer weer.
 
Scholing medewerkers
Alle medewerkers van Kinderopvang 't Herdertje worden geschoold in EHBO. Jaarlijks worden de medewerkers geschoold via een scholingsplan waarin het meest recente trainingsaanbod wordt aangeboden. 
Ga naar boven